Regulamin

Istotne elementy Warunków Najmu:

1. Minimalny wiek Najemcy i Kierowcy to 25 lat. Kierowcy z prawem jazdy o kategoriach B muszą być w posiadaniu tego dokumentu od minimum 2 lat, natomiast Kierowcy z prawem jazdy o kategoriach C muszą być w posiadaniu tego dokumentu od minimum 1 roku.

2. Najemca zobowiązany jest wpłacić depozyt wskazany w cenniku

3. Opłata za wynajem przekazywana jest przez Najemcę odgórnie

4. W samochodzie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.

5. Najemca nie może użytkować pojazdu w następujących celach:

a. udział w imprezach samochodowych, testach samochodów,
b. transportu ładunków łatwopalnych,
c. materiałów trujących oraz niebezpiecznych;
d. pomoc w popełnieniu działań sprzecznych z prawem, nawet jeśli nie podlegają one karze pozbawienia wolności;
e. do dalszego wynajmu;
f. do innych celów które wykraczają poza postanowienia umowy, a w szczególności do celów nie związanych z jazdą.

Szczegółowe Warunki Najmu pojazdu dostępne są przy wynajmie samochodu.

Dodaj komentarz

Wypożyczalnia autolawet, i samochodów dostawczych, Śląsk, Bielsko – Biała kontakt:+48600286663, wynajmijgo24@gmail.com